top of page

Již více než 20 let tlumočím a překládám z češtiny do polštiny a vice-versa. Kromě odborného vzdělání a praxe nabízím příjemné a kultivované vystupování. Vedle překladů a tlumočení vedu také soukromé hodiny polského jazyka pro firmy i jednotlivce a vyučuji na polonistice FF UP Olomouc tlumočnické disciplíny. Od roku 2018 nabízím také komplexní zajištění tlumočení na konferencích (tlumočníci i tlumočnická technika).

Mimo jiné se specializuji na přeshraniční česko-polské projekty v rámci Programu Interreg Česko-Polsko. Jsem také oficiální tlumočnicí a překladatelkou pro Společný sekretariát tohoto programu.

Kdo jsem?

Co nabízím

 

Další aktivity

Pracovní zkušenosti

-

výběr

 

2016 - 2024 Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta - polonistika 

Funkce : externí vyučující tlumočnických disciplín pro polonisty

 • Vedení odborných seminářů zaměřených na tumočení ČJ-PJ-ČJ

2017-2024 Ministerstvo pro místní rozvoj - Interreg VA Polsko-Česká republika

Funkce : tlumočnice a překladatelka PJ

 • Konsekutivní a simultánní tlumočení z češtiny do polštiny a zpět během veřejných i interních setkání a školení.

 • Překlady z polštiny.

 • Český voice-over webinářů na youtube

2007 - 2024 Olomoucký kraj

Funkce : tlumočnice PJ

 • Konsekutivní tlumočení z češtiny do polštiny a zpět během návštěvy členů komise pro vnější vztahy Opolského vojvodství v Olomouci.(2015, 2018, 2021).

 • Tlumočení během návštěvy polské velvyslankyně v Olomouci. (březen 2014)

 • Konsekutivní  tlumočení ČJ-PJ v průběhu komorních i veřejných jednání zástupců Olomouckého kraje a Opolského vojvodství.

2017-2024 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Hradeckého kraje, GŘ HZS.

Funkce : lektorka PJ, tlumočnice, překladatelka

 • simultánní tlumočení konferencí

 • konsekutivní tlumočení bilaterálních setkání

 • konsekutivní tlumočení odborných workshopů

 • komplexní zajištění tlumočení na konferenci

 • překlady projektové a odborné dokumentace

 • výuka odborného polského jazyka

2022-2024 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje.

Funkce : tlumočnice, překladatelka

 • konsekutivní tlumočení odborných workshopů a školení

 • překlady projektové a odborné dokumentace

2023 Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta

Funkce : tlumočnice, překladatelka

 • simultánní tlumočení konference zaměřené na kyberkriminalitu

 • překlady ČJ - PJ, PJ-ČJ

2003 - 2024 - Skřivánek, Lingea, Aspena, České překlady, Dialect, Primalingua, Easytalk, Omero, Translation street, Performance media...

Funkce : Překladatelka a tlumočnice

 • překlady a tlumočení (PJ+FJ)

2019 - 2022 Národní památkový ústav

Funkce : tlumočnice PJ

 • Simultánní kabinové tlumočení konference pro Muzeum romské kultury

 • Simultánní terénní tlumočení během odborné stáže zaměstnanců NPU na Dolním Slezsku.

 • Konsekutivní tlumočení odborného výkladu pro polskou delegaci se zaměřením na zahradní architekturu - zámek Kroměříž.

2014, 2017, 2021-2023 Tatra Kopřivnice

Funkce : tlumočnice a překladatelka PJ

 • Konsekutivní a  tlumočení z češtiny do polštiny a zpět během školení polských servisních pracovníků

2019-2024 FT Technologies a.s.

Funkce : tlumočnice a překladatelka PJ

 • Simultánní kabinové tlumočení každoročních mezinárodních konferencí městských policií

 • Konsekutivní tlumočení školení příslušníků městských policií v Polsku (Gliwice, Skoczów, Zamość) 

2019 Komora daňových poradců ČR

Funkce : tlumočnice a překladatelka

 • simultánní tlumočení odborné konference

 • překlady dokumentů z polštiny

2016 - 2020 Filmový festival Kino na granicy - Český Těšín

Funkce : tlumočnice a překladatelka PJ

 • Překlady titulků k polským filmům.

2021 Vzdělání nezná hranic

Funkce : výuka PJ

 • Výuka polského jazyka pro zaměstnance samosprávy

2019 Klicperovo divadlo Hradec Králové

Funkce : překladatelka

 • příprava titulků pro polské divadelní představení "Salto vzad"

 • klikání titulků během představení

2018 Rada seniorů České republiky

Funkce : tlumočnice

 • simultánní tlumočení odborné konference

2005 - 2023 Letní filmová škola v Uherském Hradišti

Funkce : tlumočnice a překladatelka PJ

 • Simultánní kabinové tlumočení polských filmů (Żuławski, Wajda, Kolski, Kieślowski, Holland...)

 • Konsekutivní tlumočení besed s hosty (Żuławski, Zanussi, Janda, Stuhr…)

 • Překlady titulků k polským filmům.

2017 Vojenský výzkumný ústav Vyškov

Funkce : tlumočnice PJ

 • Tlumočení při vývoji a testování vojenského odtahového vozidla (Tatra Kopřivnice + Szczesniak + HMF).

2017-2019 Apple film production

Funkce : překladatelka PJ

 • Překlad české verze scénáře ke koprodukčnímu seriálu Princip slasti.

2002-2014  Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta - polonistika 

Funkce : odborná asistentka a lektorka na VŠ

 • Vedení seminářů zaměřených na odborný překlad a tlumočení

 • Výuka polského jazyka pro všechny pokročilosti (polonisté i nepolonisté)

2007-2010  JTS, Interreg - MMR ČR

Funkce : lektorka polského jazyka

 • Vedení výuky polského jazyka pro zaměstnance

květen 2013 Město Prostějov

Funkce : tlumočnice PJ

 • Konsekutivní tlumočení během setkání české a polské delegace, které bylo zaměřeno na čištění odpadních vod.

leden 2013 SDI media

Funkce : překladatelka PJ

 • Český skript pro dubbing k filmu V temnotě (A. Hollandová)

květen 2012 Celé Česko čte dětem

Funkce : tlumočnice PJ

 • Simultánní kabinové tlumočení konference ČJ-PJ

2011 Readers Digest

Funkce Překladatelka

 • členka překladatelského týmu knihy Evropa od A do Z.

září 2010 Asociace českých filmových klubů

Funkce : překladatelka PJ

 • Oficiální české titulky k filmu Rewers 

2010 TLC

Funkce : tlumočnice PJ

 • Simultánní kabinové tlumočení visegrádské konference zaměřené na pěstounskou péči. ČJ-PJ

2010 MEDITES

Funkce : tlumočnice PJ

 • Konsekutivní tlumočení během obchodních jednání mezi polskou a českou stranou - lékařská a farmaceutická tématika.

2010 MÚ Staré Město pod Sněžníkem

Funkce : lektorka PJ

 • Vedení veřejných kurzů polského jazyka pro začátečníky

2009 Sdružení cestovního ruchu Jeseníky

Funkce : tlumočnice PJ

 • Simultánní kabinové tlumočení konference do PJ

2005 Polský Institut v Praze

Funkce : tlumočnice PJ

 • Simultánní kabinové tlumočení panelové diskuse do PJ

2004 SZŠ Potingeum Olomouc

Funkce : tlumočnice PJ

 • Konsekutivní  tlumočení ČJ-PJ v průběhu setkání zástupců polských a českých zdravotnických škol a zástupců krajských školských úřadů.

2004 Wydawnictwo Helion, Gliwice (PL) 

Funkce : Překladatelka

 • překlad odborné knihy ABC sam składam komputer, z polštiny do češtiny.

 

2005 - Ergis  - informační agentura, Vrchlabí 

Funkce : Překladatelka

 • překlady pro Krkonošský informační portál  www.ergis.cz 

 

2002-2004 Sigtrading a.s., Olomouc 

Funkce : Překladatelka

 • překlady technických a právnických textů

2000 JKZ, spol s.r.o., Olomouc

Funkce : Překladatelka

 • spolupráce na tvorbě polské verze trenažéru pro autoškoly

 • překlad čeština - polština, namluvení zvukových stop

průvodcovské služby

výuka jazyků

výuka tance

Jazyky

Polština - slovem i písmem

Francouzština - slovem i písmem

Angličtina - slovem i písmem

Španělština -  slovem

050.jpg
149.jpg
  Vzdělání
a stáže

1994 -2000 Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc 

Obor :  Polská a francouzská filologie

 •  státní závěrečná zkouška 21.6. 2000 - studovala s vyznamenáním

XI. 2010, X 2016, II. 2018 JTP Praha

Absolventka kondičních tlumočnických kurzů (polština)

 • konsekutivní i kabinové tlumočení

II. 2022 Jagellonská univerzita, Krakov

Funkce :  Stážistka

 •  odborná doktorandská stáž

VIII. 2010 Uniwersytet Śląski Katowice

Absolventka letní školy pro učitele polského jazyka

 • polština pro cizince

 

I-III. 2005 Uniwersytet Gdański, Gdaňsk

Funkce :  Stážistka

 • Odborná lingvistická stáž

 

I-III. 2004 Univerzita A. Mickiewicze, Poznaň

Funkce :  Stážistka

 • Odborná lingvistická stáž

 

X.97-III.98, X-XI.99 Jagellonská univerzita, Krakov

XII.01 - III.02 Funkce :  Stážistka

 •  Lingvistická a diplomová stáž

 

1997 Profit klub, Ostrava

 •  Certifikát průvodce cestovního ruchu

 

1990-1994 Gymnázium L. Jaroše, Holešov

krakow.jpg
bottom of page