top of page

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ 

ČEŠTINA - POLŠTINA

Nabízím překlady a tlumočení z polštiny a do polštiny na profesionální úrovni. Jsem absolventkou polonistiky na FF UP Olomouc. Již 20 let překládám, tlumočím a od roku 2002 vyučuji odborné překladatelské a tlumočnické disciplíny na polonistice FF UP. Věnuji se rovněž výuce polského jazyka pro firmy i soukromé osoby.

Při překladech využívám překladatelský CAT software PHRASE (MEMSOURCE), který je zárukou kvalitního a konsistentního překladu a navíc jsem ihned schopna provést cenovou kalkulaci.

Od roku 2018 nabízím komplexní zajištění tlumočnických služeb na konference - tlumočníky i tlumočnickou techniku.

bottom of page