Překlady-tlumočení-výuka

Překlady z polštiny

Nabízím překlady mezi češtinou a polštinou na profesionální úrovni. Mám více než 15 let praxe zejména v oblasti obchodních, humanitních a technických textů. V poslední době se věnuji také překladům webových stránek do polštiny či češtiny.

Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní nebo také doprovodné tlumočení je nedílnou součástí mé práce. Kromě odborné lingvistické připravenosti nabízím rovněž know-how v oblasti polských reálií a v neposlední řadě také kultivované a příjemné vystupování.

Simultánní tlumočení +
technické zajištění konference

Kabinové nebo také simultánní tlumočení. Mám zkušenost zejména v těchto oborech: cestovní ruch, přeshraniční spolupráce, protipožární ochrana, mezinárodní konference, tlumočení filmů na festivalech.

Výuka polštiny
 

Bude mi ctí a radostí zasvětit Vás do tajů polského jazyka. Nabízím výuku polštiny pro všechny pokročilosti. Pedagogická práce je mým velkým koníčkem.