top of page

Překlady-tlumočení-výuka

Překlady z polštiny
Konsekutivní tlumočení

Nabízím překlady mezi češtinou a polštinou na profesionální úrovni. Mám více než 15 let praxe zejména v oblasti obchodních, humanitních a technických textů. V poslední době se věnuji také překladům webových stránek do polštiny či češtiny.

Konsekutivní nebo také doprovodné tlumočení je nedílnou součástí mé práce. Kromě odborné lingvistické připravenosti nabízím rovněž know-how v oblasti polských reálií a v neposlední řadě také kultivované a příjemné vystupování.

Simultánní tlumočení +
technické zajištění konference

Kabinové nebo také simultánní tlumočení. Mám zkušenost zejména v těchto oborech: cestovní ruch, přeshraniční spolupráce, protipožární ochrana, mezinárodní konference, tlumočení filmů na festivalech.

Výuka polštiny
 

Bude mi ctí a radostí zasvětit Vás do tajů polského jazyka. Nabízím výuku polštiny pro všechny pokročilosti. Pedagogická práce je mým velkým koníčkem.

 

bottom of page